Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Gràcies al finançament de TIRME, SA, la matrícula de cada un dels estudis serà de:

Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental (60 ECTS): 3.000 euros

Expert Universitari en Canvi Climàtic i Contaminació Atmosfèrica (20 ECTS): 1.200 euros

Expert Universitari en Energia i Medi Ambient (20 ECTS): 1.200 euros

Expert Universitari en Gestió de l'Aigua (23 ECTS): 1.380 euros

Expert Universitari en Gestió de Residus i Sòls Contaminats (24 ECTS): 1.440 euros

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui duu a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

Aigua, Aigua, Ciències i Ciències de la Salut, Contaminació, Curs, Educació, Eivissa, Energies renovables, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Menorca, Màster, Presencial, UIBTalent