Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

El professorat del curs són especialistes acreditats en les matèries que tracta el màster. És un conjunt variat de professors universitaris, advocats, enginyers, alts funcionaris, tècnics i especialistes, que han estat seleccionats en funció de la seva especialització i del seu coneixement de la matèria específica que han d'impartir.

Aigua, Aigua, Ciències i Ciències de la Salut, Contaminació, Curs, Educació, Eivissa, Energies renovables, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Menorca, Màster, Presencial, UIBTalent