2019-2020 Curs de Formació Continua en Mediació de Conflictes de Naturalesa Civil i Mercantil

El caràcter eminentment pràctic d'aquest taller s'incardina dins de la FORMACIÓ CONTÍNUA exigida en el Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre que desenvolupa la Llei de Mediació en assumptes Civils i Mercantils.

Adreçat a

Persones mediadores amb la formació exigida en el Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre que desenvolupa la Llei de Mediació en assumptes Civils i Mercantils.

S'adjuducaran les places per estricte orde d'inscripció, sempre que acreditin la seva formació en mediació.

Dates i horaris

El curs se realitzarà els dies que se detallen:

Mòdul I: 18 i 19 d'octubre.

Mòdul II: 25 i 26 d'octubre.

Els divendres de 16 a 21h i els dissabtes de 9 a 14h.

Equip directiu

Dr. Pedro A. Munar Bernat. Catedràtic Dret civil UIB.

Sra. Josefina María Belmonte Vidal. Advocada i mediadora.        

Personal docent

Equip docent format per quatre advocades i mediadores en els àmbits familiar, civil i mercantil. Integrants de GesMediación, equip professional dedicat a la gestió i resolució de conflictes, a més de dissenyar i impartir cursos de formació en mediació:

Sra. Josefina María Belmonte Vidal

Sra. María Teresa Sáez Vicente-Almazán

Sra. Nieves Torrens Sánchez

Sra. Miriam Tort Sacasa

Mòdul I: Conflicte de naturalesa civil (10 hores)

Mòdul II: Conflicte de naturalesa mercantil (10 hores)

El cost total del curs és de 300€.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Curs, Cursos d'especialització, Dret, Educació, Mallorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta