Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

«Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)». Per als alumnes amb titulació universitària reglada.

«Diploma Universitari de Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)». Per als alumnes amb accés a la Universitat.

«Diploma de Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)». Per als alumnes sense accés a la Universitat.

Ciències i Ciències de la Salut, Conservació, Curs, Ecosistema, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Màster, Semipresencial, UIBTalent