Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

El preu del curs és de 1.700 euros, que es podran pagar fins en dos terminis.

El preu de la matrícula parcial del mòdul 2: Anàlisi del paisatge.Mètodes i tècniques de representació i anàlisi integrada del paisatge és de 300 euros.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes.

Ciències i Ciències de la Salut, Conservació, Curs, Ecosistema, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Màster, Semipresencial, UIBTalent