Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Direcció

 • Gabriel Alomar Garau
 • Maurici Ruiz Pérez
 • Victòria Fiol Duran

Professorat

El professorat del curs està integrat per acreditats especialistes en paisatge, planificació i anàlisi territorial. Es tracta d'un conjunt variat de professors universitaris, arquitectes, biòlegs, geògrafs, juristes i informàtics, que han estat seleccionats en funció de la seva especialització i el coneixement de la matèria específica que han d'impartir al curs.

La llista de professors és la següent:

 • Antoni Martínez Taberner
 • Maurici Ruiz Pérez
 • Jaume Vadell Adrover
 • Jaume Luis Salas
 • Victòria Fiol Duran
 • Carles Oliver Barceló
 • Joana Maria Petrus Bey
 • Miquel Grimalt Gelabert
 • Jaume Vadell Adrover
 • Bernadí Gelabert Ferrer
 • Javier Gulías León
 • Lluïsa Dubon Petrus
 • José Manuel Gómez González
 • Gabriel Alomar Garau
 • Miquel Ballester Julià
 • Francesc Guaita Mas
 • Antoni Mas Forners
 • Rocío Silva Pérez
 • José Gómez Zotano
 • Maria Isabel Riera Piña
 • José Luis Serrano Montes
 • Joan Alorda Vilarrubias
 • Antònia Fornés Horrach
 • Joan Bauzà Llinàs
 • Joan Estrany Bertos
Ciències i Ciències de la Salut, Conservació, Curs, Ecosistema, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Màster, Semipresencial, UIBTalent