Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Titulacions que es poden obtenir

"Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)", per als alumnes amb titulació universitària reglada.

"Diploma Universitari d'Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)", per a persones amb accés a la Universitat o equivalent.

"Diploma d'Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)", per a persones sense accés a la Universitat.

A distància, Campusesport, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Entorns saludables, Estudi propi, Expert Universitari, Hàbits saludables, Malalties cròniques, UIBTalent