Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Preu

El preu de la matrícula és de 395€, es poden pagar amb targeta de crèdit online o realitzar un ingrès bancari.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

A distància, Campusesport, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Entorns saludables, Estudi propi, Expert Universitari, Hàbits saludables, Malalties cròniques, UIBTalent