Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Objectius

Generals

Optimitzar la formació dels professionals del camp de l'activitat física i l'esport que treballen amb la gent gran.

Conèixer les característiques d’aquest grup de població, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials.

Conèixer i desenvolupar una metodologia activa, participativa, crítica i creativa que permeti el desenvolupament i l’educació integral de la gent gran.

Específics

Optimitzar la formació dels professionals del camp de l'activitat física i l'esport que treballen amb la gent gran.

Conèixer les característiques d’aquest grup de població, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials.

Conèixer i desenvolupar una metodologia activa, participativa, crítica i creativa que permeti el desenvolupament i l’educació integral de la gent gran.

Avaluació

L'avaluació d'aquest curs de postgrau es farà mitjançant:

  • La participació activa del fòrum de la plataforma Moodle davant els temes que es vagin plantejant.
  • Proves d’avaluació de continguts teòrics (proves tipus test) que es vagin plantejant.
  • La realització d’un treball final.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma.

Quines sortides professionals tendré?

És un curs d'actualització professional que contribueix a la formació i especialització de persones que s'estan dedicant o es vulguin dedicar, en un futur, a fer feina amb el col•lectiu de la gent gran, concretament dins l’àmbit de l’activitat física, l’exercici físic i l’esport.

A distància, Campusesport, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Entorns saludables, Estudi propi, Expert Universitari, Hàbits saludables, Malalties cròniques, UIBTalent