Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Direcció i Professorat

Direcció:

  • Pere Palou Sampol. Professor Titular d'Universitat de l'àrea d'Educació Física i Esportiva del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

Professorat:

  • Borràs Rotger, Pere Antoni. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.
  • Cantallops Ramón, Jaume. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.
  • Ferrer Pujol, Catalina. Graduada en Fisioterapia per la UIB. Dinamitzadora d'activitat física per gent gran. Especialista en Reeducació Postural Global (RPG) i Stretching Global Activo (SGA).
  • Muntaner Mas, Adrià. Professor de l'àrea d'Educación Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UI.
  • Palou Sampol, Pere. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.
  • Ponseti Verdaguer, Francesc Xavier. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.
  • Vidal Conti, Josep. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.
A distància, Campusesport, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Entorns saludables, Estudi propi, Expert Universitari, Hàbits saludables, Malalties cròniques, UIBTalent