Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Estructura i contingut

Mòdul 1: Anatomia i fisiologia de l'activitat física.

Mòdul 2: Bases psicobiològiques del procés d'envelliment.

Mòdul 3: Exercici físic i salut.

Mòdul 4: Planificació i prescripció de l'exercici físic en persones majors.

Mòdul 5: Didàctica de l'activitat física.

Mòdul 6: Possibilitats recreatives i saludables en gent gran.

Mòdul 7: Habilitats socials de l'expert en gent gran.

Mòdul 8: Fisioteràpia gerontològica.

A distància, Campusesport, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Entorns saludables, Estudi propi, Expert Universitari, Hàbits saludables, Malalties cròniques, UIBTalent