Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS). Any Acadèmic 2019/20

Titulacions que es poden obtenir

  • "Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)", per a alumnes amb titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari d'e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)", per a alumnes amb accés a la Universitat.
  • "Diploma d'e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB. (24 ECTS)", per a alumnes sense accés a la Universitat.
Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial