2019-2020 Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS). Any Acadèmic 2019/20

Les empreses turístiques han experimentat en els darrers anys nombrosos canvis en el seu funcionament a l'hora de promocionar i vendre els seus productes. Les noves tecnologies i el món digital estan presents en el dia a dia de les organitzacions i influeixen en el seu funcionament. A més, el mercat de consum és més gran i la informació és molt accessible i completa. Aquest nou paradigma suposa reptes per a les empreses, així com oportunitats de reacció de valor.

El perfil dels consumidors ha anat canviant i, actualment, tenen un major coneixement en l'ús i els beneficis de les eines i serveis de les TIC. Es produeix un canvi de paradigma que té un impacte directe en com s'organitzen les empreses i en com aquestes es relacionen amb el seu entorn.
És per aquest motiu que una formació adaptada a empreses innovadores i enfocades a aquestes noves formes d'organització empresarial, és necessària i clau per ajudar als professionals a aconseguir els nous reptes empresarials, així com desenvolupar els seus propis projectes amb les noves formes d'organització empresarial en turisme.

Aquest curs està conformat per un programa pioner, innovador i flexible, amb un enfocament eminentment pràctic, dirigit a persones que vulguin avançar en el món de les noves tecnologies en el sector turístic.
El professorat està compost per acadèmics i professionals amb àmplia experiència.

Adreçat a

  • Llicenciats, graduats i diplomats que vulguin ampliar la seva formació en el sector turístic i estar adaptats i actualitzats amb les noves tendències.
  • Professionals amb experiència en el sector o en màrqueting que desitgin ampliar la seva formació i aplicar els coneixements.
  • Emprenedors que cerquin impulsar la seva empresa en el sector turístic amb l'aplicació de les noves tecnologies.
Més Informació http://etourism.uib.es
Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial
Matrícula oberta