Especialista Universitari en Aplicacions Docents i Professionals de les Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (30 ECTS). (EDICIÓ MALLORCA) 2019/20

Horari

Es durà a terme els dilluns i dimecres de 17.30 a 21.30h

Avaluació

  • Per poder ser avaluat cal assistir al 80 per cent del curs.
  • L'avaluació consistirà en la presentació d'un treball d'aplicació docent i/o professional de les competències emocionals.

Quines sortides professionals tindré?

L'adquisició de coneixements teòrics i pràctics en competències emocionals facilita la millora de la qualitat de les tasques professionals pròpies de la docència, el treball i l'educació social, la intervenció socioeducativa, la mediació, l'orientació i l'assessorament per a la formació emocional intel·ligent, l'afrontament constructiu de problemes i dificultats i la pràctica de consens, així com la prevenció i el tractament constructiu de conflictes.

Aquestes aptituds i destreses augmenten les capacitats dels professionals a les quals està destinada aquesta formació i es potencien les competències curriculars relacionades amb la docència, la intervenció, la mediació, la psicologia, les ciències de la salut, l’empresa i totes les professions en què les relacions humanes ocupen un lloc essencial.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs són el català i el castellà.

Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Presencial