Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2019/20

Preus i condicions de pagament

  • Matrícula: 250€, es poden pagar amb targeta de crèdit online o realitzar un ingrés bancari.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats