Curs d’Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)

Estructura

Mòdul I: Bases de la música i llenguatge musical (6 hores)

 • La Música. Classificació de Músiques. Etnomusicologia. Propietats sonores i rítmiques dels instruments Carl Off.
 • Músiques tradicionals. Recuperació dels instruments. Sonoritat instrumental.
 • Fonaments de música de cambra, piano i guitarra. Conjunt Coral. Ritme i so.

 
Mòdul II: Introducció als models musicoterapèutics (34 hores)

 • Principis generals de la musicoteràpia.
 • Bases, instruments i eines musicals.
 • Models de musicoteràpia.
 • Psicodrama.
 • Contextos de desenvolupament i aplicabilitat.
 • Musicoteràpia hospitalària.
 • Musicoteràpia, maternitat i família.
 • Musicoteràpia en els trastorns del desenvolupament.
 • Musicoteràpia en l'edat adulta.
 • Envelliment actiu i musicoteràpia.

 
Mòdul III: Documentació, comunitat i bases de la recerca en musicoteràpia (14 hores)

 • Música i comunitat: Projectes innovadors.
 • Fonts d'informació i documentació en musicoteràpia.
 • Associacionisme i línies de recerca en musicoteràpia. Relació interprofessional.
 • Atenció en salut, relaxació i psicomotricitat.
 • Experiències i estudis a nivell nacional i internacional.
Curs d'Actualització Universitària, Curs, Estudi propi, Presencial