Expert Universitari en Gestió del Rendiment Esportiu: Habilitats i Tècniques Psicològiques Aplicades a l’Esport. Títol propi de la UIB (24 ECTS).

Programa

Mòdul 1. Coneixements teòrics en Psicologia de l'Esport (24 hores)

Breu història de la Psicologia de l'Esport.

La motivació.

La concentració.

Gestió d'emocions.

La cooperació.

Característiques de la Personalitat en l'Esport d'Alt Rendiment.

Mòdul 2. Gestió del rendiment psicològic de l'esportista (12 hores)

Lleis d'Aprenentatge Humà. La importància del reforç.

Tècniques Psicològiques Aplicades a l'Esport.

Enfrontament psicològic de les lesions.

Mòdul 3. Foment del fair play (4 hores)

Transmissió de Valors a través de l'Esport-PSYTOOL.

Mòdul 4. Les competències psicològiques i de lideratge del professional de l'esport (12 hores)

Habilitats Comunicatives del Professional de l'Esport.

Transferència social i científica de les investigacions realitzades.

Casos pràctics.

Mòdul 5. Pràctiques curriculars (70 hores)

L'objectiu principal de les pràctiques curriculars és l'aplicació dels coneixements teòrics apresos durant el curs en una entitat esportiva adequada per aquest fi. La UIB compta amb la col·laboració de les següents Federacions Esportives:

·         Federació Balear de Vela

·         Federació Balear de Rugbi

·         Federació Balear de Tenis

·         Federació Balear de Bàsquet

·         Federació Balear de Golf

S'assignaran les pràctiques més adequades en funció de l'habilitació professional de cada un dels alumnes, amb la finalitat de facilitar la formació, fent èmfasi  en l'aplicació dels coneixements psicològics adquirits.

Aliments i begudes funcionals, Campusesport, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorns saludables, Esport, Estudi propi, Expert Universitari, Hàbits saludables, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa, UIBTalent