Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Matrícula completa o parcial

El curs es pot cursar complet o es poden cursar mòduls de manera independent (Aquests mòduls s'acreditaran com a hores de formació docent de la Conselleria d'Educació).

Mòduls matriculables

Horari

Els divendres de 17:30 a 21:00h i els dissabtes de 9:30 a 14:00.

Avaluació

Per poder ser avaluat cal assistir al 80% del curs.

Cada mòdul serà avaluat amb tasques específiques.

Finalment, hi haurà una memòria reflexiva dels continguts apresos al llarg del curs (2,8 ECTS).

*En cas de matrícula parcial per tal de poder ser avaluat caldrà assistir al 80% del mòdul.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran català i castellà.

Quines sortides professionals tindré?

La formació inicial de l'alumne perfilarà les seves possibles sortides professionals. En el cas de titulats en Educació Primària amb la menció d'audició i llenguatge podran optar a places de mestre d'audició i llenguatge a la Conselleria a través d'interinitat i oposició; i els de la resta de mencions i Infantil, a través oposicions.
En el cas de logopedes, pedagogs, psicopedagogs i psicòlegs, podran optar a treballar en centres clínics o en gabinets privats, i, en cas de tenir el Màster de Formació del Professorat, podran treballar com a orientadors en un centre de secundària.

En general, la titulació permetrà:
• Millorar la qualificació professional.
• Afavorir noves expectatives de treball en el camp de l'ensenyament.
• Preparar-se per oferir suport en llenguatge oral i escrit a alumnes.

Centres educatius, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Presencial, UIBTalent