Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Continguts

 1. Introducció a les dificultats del llenguatge en el context escolar: models teòrics.
 2. Bases biològiques del llenguatge.
 3. Neuropsicologia del llenguatge oral i escrit.
 4. Adquisició i desenvolupament del llenguatge.
 5. Bilingüisme i dificultats del llenguatge.
 6. Dificultats del llenguatge derivades de dificultats a les funcions executives: TDAH i trastorn del processament.
 7. Dificultats auditives.*
 8. Trastorns del desenvolupament de la parla.*
 9. Trastorns del desenvolupament del llenguatge.
 10. Trastorns del llenguatge associats a dificultats cognitives.*
 11. Trastorns del llenguatge associats a la paràlisi cerebral i/o trastorns motors.*
 12. Trastorns del llenguatge i la comunicació associats a trastorn de l'espectre autista.*
 13. Dificultats en el procés d'adquisició i ús de la lectura i escriptura.*
 14. Dificultats del llenguatge derivades de falta d'input: l'alumnat nouvingut i dificultats socials.*
 15. Atenció de les dificultats del llenguatge a l'escola.*
 16. Detecció i avaluació de les dificultats de parla, llenguatge i comunicació.*
 17. Disseny universal d’aprenentatge.
 18. Taller d'Entrenament en habilitats socials i comunicatives.
 19. Ús del cos i l'emoció en la intervenció en el llenguatge dins l'escola.*
 20. Explotació, prevenció i Reeducació de la veu en el context escolar.*
 21. Aplicacions didàctiques del llenguatge oral i jocs de llengua.*
 22. Tècniques d'intervenció natural aplicades a l'escola.*
 23. Aprenentatge de la lectura en infants amb dificultats del llenguatge.*
 24. Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.*
 25. Taller d’elaboració de material per al treball d’audició i llenguatge a l'escola.*
 26. Treball final.

* Les assignatures marcades amb un (*) es poden cursar aïlladament i s'acreditaran com a hores de formació docent de la Conselleria d'Educació 

Centres educatius, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Presencial, UIBTalent