Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). Any Acadèmic 2019-20

Horari

  • De dilluns a dijous de 18.30 a 21.30h.
  • Divendres de 16.30 a 21.30h.
  • Excepcionalment algún dissabte al matí, de 9 a 14h.

La primera setmana del curs es durà a terme un curs d'anivellació de Direcció Financera

Quines sortides professionals tendré?

Qualsevol àmbit de la direcció d'empreses turístiques tant per a establiments individuals o pertanyents a petits grups, com dins de qualsevol departament.

Alguns alumnes també han optat per la consultoria en àmbits específics com el màrqueting hoteler o les finances. Donada la nostra experiència de 20 edicions hem constatat que els alumnes del MTA en la seva majoria es decanten per incorporar-se a les principals cadenes hoteleres nacionals o internacionals que els reconeixen els estudis i els proposen plans de carrera interns passant per diferents establiments de tot el món però sempre en llocs relacionats amb la gestió i direcció.

Avaluació

Per a poder ser avaluat del màster cal assistir al manco al 75 per cent de les sessions presencials.

La valoració dels alumnes es fonamenta en l'avaluació continua, basada en l'assistència i la participació, així com la superació de probes pràctiques i elaboració d'un projecte de fi de màster.

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà tant castellà com anglès

Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta