Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). Any Acadèmic 2019-20

Direcció

  • Dr. Onofre Martorell. Professor d'Economia Financera i Comptabilitat de la UIB.
  • Dr. Marco A. Robledo. Professor d'Organització d'Empreses de la UIB.

Coordinació acadèmica

  • Carolina Navarro. Professora associada. Departament d'Economia Aplicada de la UIB.


Les seves dades de contacte per a sol·licitar informació acadèmica són:

Universitat de les Illes Balears
Laboratori de Recerca i Documentación Turística
Edifici G. M. Jovellanos, Ctra. de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma de Mallorca
971 17 13 03 - carolina.navarro@uib.es

Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta