Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Preus i terminis

Gràcies al cofinançament de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria Cultura, Participació i Esports, el preu del curs serà de 900 euros.

El pagament de la matrícula se realitzarà en 2 terminis, el primer una vegada publicada la llista d'admessos i el segon al mes de desembre de 2019.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Curs, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta