Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Selecció de l'alumnat

En el cas que el nombre de sol·licituds sigui més gran que el nombre màxim de places, se seleccionaran els estudiants a partir de la carta de motivació i el currículum que hauran presentat en el moment de sol·licitar l'admissió a l'estudi propi. En primer lloc, es valorarà la carta de motivació i, en segon lloc, el currículum, de manera que es prioritzaran els alumnes que siguin graduats en Llengua i Literatura Catalanes i a continuació els alumnes amb altres titulacions que acreditin un domini més elevat de la llengua catalana, tenint en compte que es demana com a requisit d’accés un nivell C1.

Admissió i matrícula

La sol·licitud d'admissió a l'estudi propi es podrà realitzar fins dia 15 de setembre. En el moment de fer la sol·licitud, s’ha de presentar una carta de motivació, el currículum i el certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana, si escau.

La llista de persones seleccionades es publicarà el 23 de setembre.

La matrícula es podrà dur a terme fins dia 14 d’octubre.

Dates i horaris

Inici: 30 d'octubre de 2019.

Finalització: 30 de juny de 2020.

Horari: de les 16 a les 20 hores.

Les classes presencials es duran a terme entre els mesos de novembre i març els dilluns i els dimecres. Excepcionalment, hi haurà classe els dimarts i els divendres.

Lloc de realització

Aula equipada amb videoconferència al campus de la UIB. Igualment, aules amb videoconferències a les extensions universitàries de Menorca i Eivissa.

La part pràctica del mòdul "Gestió de grups" es farà un divendres al campus de la UIB. Els alumnes d'Eivissa i Menorca s'hi hauran de desplaçar.

Centres educatius, Curs, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta