Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Programa

Conferència inaugural (1 hora). La tasca del dinamitzador lingüístic

Mòdul I: Competència comunicativa: introducció (2 hores)

Mòdul II: Competència comunicativa: competència sociolingüística (20 hores)

Mòdul III: Competència comunicativa: competència estratègica (12 hores)

Mòdul IV: Competència comunicativa: competència enciclopèdica (12 hores)

Mòdul V: Competència intercultural (12 hores)

Mòdul VI: Anàlisi de l’entorn social (4 hores)

Mòdul VII: Marc legal (10 hores)

Mòdul VIII: Planificació: aspectes generals (4 hores)

Mòdul IX: Planificació: planificació lingüística (12 hores)

Mòdul X: Gestió de grups (10 hores)

Mòdul XI: Creativitat (10 hores)

Mòdul XII: Tècniques de difusió (10 hores)

Curs, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta