Diploma Universitari de Revenue Management. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Estructura i contingut

Mòdul I: Introducció al Revenue Management (8 hores).

Mòdul II: Oferta i demanda (6 hores).

Mòdul III: Forecasting: Estadística descriptiva, probabilitat i sèries temporals (6 hores).

Mòdul IV:  Anàlisi financera (4 hores).

Mòdul V: Fonaments del Màrqueting (6 horas).

Mòdul VI: Canals de distribució i segmentació (8 hores).

Mòdul VII: Introducció a la simulació en Revenue Management (10 hores).

Mòdul VIII:  Revenue Estratègic (6 hores).

Mòdul IX: Cas pràctic (12 hores).

Mòdul X: Eines del Revenue Management (8 hores).

Avaluació (2 hores).

Curs, Diploma Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Mallorca, Presencial, Software, UIBTalent
Matrícula oberta