Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys. Títol propi de la UIB (30 ECTS) 2019-20

Equip Docent

Balliu Badia, Pere Ramon. Pediatra. Coordinador de Neonatología del Servicio de Pediatría del Hospital Son Espases.
Bermejo Boyano, Raquel. Fisioterapeuta especialista en prematuros.
Bibiloni Trobat, Maciana. Psicóloga. Servicio de Adopción del Consell de Mallorca.
Capó Juan, Miguel Angel. Fisioterapeuta. Servicio de Valoración y Atención Primaria de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
Carbonell i Solé, Carme. CDIAP Martorell (Barcelona) Docente en los seminarios de formación permanente del ACAP.
Cristóbal Mechó, Cristina. Psicóloga clínica y logopeda. Psicoterapeuta del CDIAP.
Darder, Maria Antònia. Logopeda. Equipos de Atención Primaria de la Conselleria d'Educació i Universitat.
Femenías Andreu, Maria. Doctora en Psicopedagogía. Profesora asociada de la UIB. Miembro del Servicio de Atención a la Diversidad 0-3 (SADEI) del Ayuntamiento de Palma.
Fiol Galmés, Catalina M. Terapeuta Ocupacional especializada en pediatría. Desarrolla su actividad profesional en Nousis i Apermes Terapia Ocupacional.
González Castel, Pilar. Psicóloga en l’ONCE.
Hernández Chovares, Gema. Maestra en Educación Especial y especialista en Atención Primaria. Terapeuta y codirectora de Pas a Pas.
Ibañez, Leticia. Fisioterapeuta. Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Primaria ASPACE.
Iglesias Vàzquez, Ana. Psicóloga a l’ONCE.
Juan Pastor, Eulàlia. Pedagoga i logopeda especialista en problemes auditius. Logopeda de l’Hospital Son Llàtzer.
Llull, Aina. Psicòloga. Professora associada de la UIB. Coordinadora del Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca Mater Misericordiae.
Marco, Marta. Treballadora Social. Professora associada de la UIB. Coordinadora del Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca ASPACE.
Marsol Aguiló, Eva. Psicòloga infantil i juvenil. Terapeuta a Pas a Pas.
Millà Romero, Maria Gràcia. Pedagoga i especialista en Atenció Primerenca. Directora del CDIAT APADIS.
Morueco Alonso, Maribel. Psicòloga. Professora associada de la UIB. Directora del centre Gaspar Hauser, especialista en intervenció en infants amb Trastorn Generalitzat del Desenvolupament.
Muntaner Guasp, Joan Jordi. Catedràtic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. Especialista en Educació Especial.
Noguera Oliver, Margalida. Pedagoga i especialista en Atenció Primerenca. Terapeuta i codirectora de Pas a Pas.
Ochogavia Mayol, Magdalena. Màster en Tractament Educatiu a la Diversitat i diplomada en Treball Social. Professora associada a la UIB i treballadora social a l’ONCE.
Pascual, Victòria. Psicòloga. Coordinadora del Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca d'APROSCOM Fundació.
Pons Rodríguez, Montserrat. Neuropediatra. Psicòloga i Màster en Psicopatologia Infantojuvenil de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Rodríguez, Rosabel. Professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. Especialista en altes capacitats.
Vargas, Berta Z. Logopeda. Servei de Valoració i Atenció Primerenca de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
Verger Gelabert, Sebastià. Professor titular del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. Doctor en Ciències de l’Educació.
Vives Barceló, Margalida. Professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. Doctora Europea en Ciències de l’Educació i especialista en inadaptació social.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Presencial
Matrícula oberta