Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys. Títol propi de la UIB (30 ECTS) 2019-20

Continguts

MÒDULS

1. L'atenció primerenca a les Illes Balears. (4 hores)

2. El diagnòstic en atenció primerenca. (8 hores)

3. El desenvolupament de l'infant. (16 hores)

4. Detecció, prevenció, protocols. (8 hores)

5. Patologia del desenvolupament. (12 hores)

6. Discapacitats i intervencions específiques a l’atenció primerenca.(20 hores)

7. Detecció i Intervenció amb Infants d’Altes Capacitats. (4 hores)

8. Prematurs. (8 hores)

9. Adopció i Acolliment a les Illes Balears. (4 hores)

10. Intervenció familiar i repercussió en la criança. (8 hores)

11. Maltractament infantil. (4 hores)

12. Trastorns de la comunicació i de la relació. Trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD). (8 hores)

13. Model Centrat en Entorns Naturals. SEDIAP APROSCOM Fundació (12 hores)

14. Atenció Primerenca i Teràpia Ocupacional (4 hores)

15. L'infant amb trastorns de la regulació i/o amb personalitat hiperadaptada. (4 hores)

TALLERS

1. Massatge infantil. (15 hores)
2. El joc com a eina d'intervenció (4 hores)

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Presencial
Matrícula oberta