Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS). Any Acadèmic 2018-19

Titulacions que es poden obtenir

  • "Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)", per alumnes amb titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari d'e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)", per alumnes amb accés a la Universitat.
  • "Diploma d'e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB. (24 ECTS)", per alumnes sense accés a la Universitat.
Expert Universitari, Presencial
Matrícula oberta