2018-2019 Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2019-20

El Màster en Dret Sanitari sorgeix com la iniciativa d'unir un equip multidisciplinari pertanyent als diferents camps de les professions sanitàries i àrees jurídiques, amb l'objectiu de formar jurídicament el col·lectiu de professionals sanitaris, i d'especialitzar els juristes en un àmbit tan complex com el de les conseqüències jurídiques que dimanen dels actes del professional sanitari.
 
Així, es pot afirmar que aquest títol té un caràcter interdisciplinari, sent constatable el plantejament transversal dels seus continguts i de la mateixa especialitat.
 
La relació entre el professional sanitari i el pacient o l'usuari dels serveis sanitaris ha experimentat en els últims temps un gran canvi, que troba en el principi d'autonomia del pacient el seu màxim exponent, tant pel que fa a les intervencions sanitàries com a la disponibilitat de la seva informació clínica, com a la participació en la investigació biomèdica, entre d'altres aspectes. A aquest canvi substancial cal afegir que l'assistència sanitària s'ha tecnificat i gaudeix d'una major especialització, la qual cosa ha derivat en la creació d'equips integrats per una pluralitat de professionals, encarregat cadascun d'ells d'una actuació concreta sobre el pacient. D'altra banda, l'assimilació dels serveis sanitaris com a béns de consum converteixen la salut en un àmbit procliu a les demandes indemnitzatòries.
 
Amb aquests antecedents, és més que necessària la formació jurídica del professional sanitari i el coneixement del complex entramat jurídic que regula l'exercici professional sanitari per part dels juristes que es dediquin o aspirin a dedicar-se a l'exercici professional en aquest àmbit.
 
D'altra banda, la complexitat que provoca el recent desenvolupament de la legislació sanitària ¾en concret l'ús de tècniques sanitàries cada vegada més precises al mateix temps que invasives, l'aplicació de tècniques que plantegen múltiples interrogants eticojurídics com la manipulació genètica, el tractament amb cèl·lules mare, la reproducció assistida, els trasplantaments, etc.¾ només pot abordar-se, tant per part dels sanitaris com dels juristes, mitjançant una visió simbiòtica de les dues perspectives.

Trenta professors entre juristes, sanitarisi gestors han participat en cadascuna de les dues anteriors edicions del Màster amb resultats molt satistactoris.

Cursar la IV Edició del Màster en Dret Sanitari pot ser una gran oportunitat professional

Per a més informació: masterderechosanitario@gmail.com

Adreçat a

El títol s'adreça a persones amb titulació universitària, principalment a professionals relacionats amb les ciències de la salut, del dret i de la gestió sanitària

Centres sanitaris, Curs, Dret, Estudi propi, Mallorca, Màster, Semipresencial