2018-2019 Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Aquest postgrau es crea amb la intenció de respondre a la demanda de formació que poden tenir, d'una banda, aquells professionals del món sanitari que s'enfronten a reptes de gestió, i d'una altra, els titulats en l'àmbit de l'economia i l'administració d'empreses que volen especialitzar-se en l'àmbit de la salut. Aquest tipus de coneixements especialitzats no s'ofereixen, o almenys no s'ofereixen en profunditat, en els seus estudis previs.

El programa del curs proporciona una visió de conjunt de la gestió sanitària i aprofundeix en totes i cadascuna de les dimensions relacionades amb ella. La primera part del Màster, aprofundeix en els aspectes més generals dels models i sistemes sanitaris del nostre entorn: marc jurídic, integració de coneixements d'economia i altres ciències socials per a la generació de serveis de salut. A continuació es treballen coneixements més especialitzats necessaris per a una bona gestió de les institucions sanitàries: recursos humans, financers o tecnològics. Finalitzant amb matèries centrades en la gestió de serveis sanitaris com ara: la gestió clínica, l'avaluació econòmica o la recerca, la docència i la formació continuada.

Adreçat a

A professionals de l'entorn de la sanitat que vulguin o necessitin adquirir i/o ampliar les seves competències en l'àmbit de la gestió sanitària.

A titulats en estudis de l'àmbit de l'economia i l'administració d'empreses que decideixin especialitzar-se en el sector sanitari.

Més iInformació http://mgs.uib.es/ Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Gestació, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial