Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Preu i condicions de pagament

El cost del curs és de 1150€. L'import de matrícula se pot fraccionar com a màxim en 3 terminis.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l’alumne o no realització del curs

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar el curs en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes previst

Centres educatius, Centres sanitaris, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa