Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Estructura i Continguts

Mòdul I. Presentació del curs (2 hores).

- Presentació del curs.

- Estructura i estratègies de funcionament.

- Model de pràctiques i treball final.

 

Mòdul II. El trastorn de l'espectre autista: concepte, bases teòriques i diagnòstic (40 hores).

- Definició i explicació del concepte.

- Etiologia i actualització sobre les causes de l'autisme.

- Teoria de la ment i pensament flexible en persones amb TEA.

- Detecció i diagnòstic. Atenció primerenca amb persones amb TEA.

 

Mòdul III. Models actuals d’intervenció en persones amb TEA (40 hores).

- Pautes de tractament i metodologia d’intervenció.

- Escola inclusiva.

- Línies d’actuació amb persones amb Asperger.

 

Mòdul IV. Intervenció en competències socials i de comunicació de persones amb TEA (40 hores).

- Comunicació i llenguatge en persones amb TEA.

- Socialització i habilitats socials en persones amb TEA.

- Actuacions front als problemes de conducta.

 

Mòdul V. Les persones amb TEA al llarg del cicle vital. Actualització de les investigacions (28 hores).

- Vida adulta i qualitat de vida de les persones amb TEA.

- Darreres aportacions amb investigació sobre TEA.

- La realitat d’atenció a les persones amb TEA a la CAIB.

Centres educatius, Centres sanitaris, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa
Matrícula oberta