Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Estructura i Continguts

Mòdul I. Presentació del curs (2 hores).

 • Presentació del curs.
 • Estructura i estratègies de funcionament.
 • Model de pràctiques i treball final.

Mòdul II. El trastorn de l'espectre autista: concepte, bases teòriques i diagnòstic (40 hores).

 • Definició i explicació del concepte.
 • Etiologia i actualització sobre les causes de l'autisme.
 • Teoria de la ment i pensament flexible en persones amb TEA.
 • Detecció i diagnòstic. Atenció primerenca amb persones amb TEA.

Mòdul III. Models actuals d’intervenció en persones amb TEA (40 hores).

 • Pautes de tractament i metodologia d’intervenció.
 • Escola inclusiva.
 • Línies d’actuació amb persones amb Asperger.

Mòdul IV. Intervenció en competències socials i de comunicació de persones amb TEA (40 hores).

 • Comunicació i llenguatge en persones amb TEA.
 • Socialització i habilitats socials en persones amb TEA.
 • Actuacions front als problemes de conducta.

Mòdul V. Les persones amb TEA al llarg del cicle vital. Actualització de les investigacions (28 hores).

 • Vida adulta i qualitat de vida de les persones amb TEA.
 • Darreres aportacions amb investigació sobre TEA.
 • La realitat d’atenció a les persones amb TEA a la CAIB.
Centres educatius, Centres sanitaris, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa