2017-2018 Curs d'Actualització Universitària en Biolingüística

En aquest curs es parla sobre les bases biològiques del llenguatge, des del genotip al fenotip. Al primer mòdul, s'abordaran els termes científics nuclears que cal diferenciar: llengua, llenguatge, parla i comunicació. Aquests ajudaran a fer la comparació del llenguatge humà amb altres sistemes de comunicació animal, així abordar de manera adequada els principals debats que hi ha actualment en l'estudi de l'evolució del llenguatge.

Al segon mòdul es repassarà l'evolució de la supertribu Hominoidea en relació a la cognició i al llenguatge. El debat sobre l'Homo neanderthalensis i la seva possible capacitat per al llenguatge serà d'especial interès i anàlisi.

Al tercer mòdul es farà una aproximació a l'execució de la funció lingüística per part del cervell humà, del qual se'n veuran les principals estructures corticals i subcorticals que hi estan implicades. També s'aborden els trastorns del llenguatge i l'efecte de malalties neurodegeneratives que afecten el llenguatge.

Finalment, tot i adoptant la perspectiva de la lingüística Evo-Devo, es farà una aproximació al llenguatge en tant que és un sistema natural complex i es farà una revisió del concepte de fenotip lingüístic i de les potencials aplicacions clíniques que comporta aquesta manera d'abordar el llenguatge.

Adreçat a

S'adreça a persones interessades en la capacitat per al llenguatge, siguin filòlegs, lingüistes, psicòlegs, filòsofs, biòlegs o metges, que siguin capaços de llegir documentació en llengua anglesa.

Sessió informativa

El divendres 29 de setembre a les 17:00h es durà a terme una sessió informativa a l'aula 26 de l'edifici de Sa Riera (C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n 07012 Palma).

Està obert per a tothom i no cal inscripció!

Aquest acte està inclòs a la Setmana UIBTalent

Matrícula oberta