2017-2018 Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

El paisatge, el territori, l'agricultura, els jardins, l'arquitectura i la seva restauració o rehabilitació, juntament amb la seva interpretació i anàlisi, són peces clau per obrir un nou espai d’inversió i de treball. En aquest màster es pretén confegir un col·lectiu humà amb coneixements i competències que hem de lligar a valors ambientals i estètics, sota l’ètica de la sostenibilitat, l’autosuficiència i també del decreixement amigable. Ens interessa treballar la recuperació i restauració, amb els recursos de l’entorn, dels espais malmesos o en procés de canvi, com a sortida professional. El nostre objectiu és fer veure que es poden crear nous espais i viure-hi d’altres maneres, més autocràtiques en materials i energia, que tradueixin la idea de la mínima intervenció necessària. La resposta acadèmica als desafiaments del canvi global és un màster que pretén formar professionals preparats per projectar la restauració i el reciclatge territorial i paisatgístic en l’escala local.

Adreçat a

A titulats en Arquitectura, Enginyeria Agrària, Biologia, Geografia, Ciències Ambientals, Topografia, Enginyeria Forestal i altres enginyeries superiors i tècniques, i en títols superiors de Disseny, així com titulats interessats en la temàtica proposada. S'admetran estudiants sense titulació universitària o equivalent si acrediten experiència professional en l'àmbit del paisatgisme i/o la restauració, en la qual es valorarà:

  • Expedient acadèmic orientat a l’àmbit del paisatgisme.
  • Coneixements de CAD.
  • Acreditació de pràctica professional en gabinets i equips de projectes.
  • Avaluació positiva de les candidatures amb coneixement d’expressió gràfica mitjançant la certificació de cursos.
  • Certificat bàsic de coneixements d’idioma català o castellà per a estudiants de parla no hispana.
Ecologia, Ecosistema, Enginyeria i Arquitectura, Estrès hídric, Estudi propi, Fisiologia vegetal, Màster, Semipresencial, Sostenibilitat