2017-2018 Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

El curs d'Expecialista Universitari en Meetings, Incetives, Convenctions and Events (MICE) es dirigeix a totes aquelles persones que vulguin desenvolupar la seva carrera professional dins l'ampli conjunt d'empreses que formen part de la cadena de valor del sector de l'organització d'esdeveniments i altres segments del sector del MICE.

Aquest curs està enfocat a totes aquelles persones que volen obtenir una formació avançada per desenvolupar llocs de feina dins del sector de l'organització d'esdeveniments, reunions, viatges d'incentius, convencions, congressos, etc.

El curs també està obert a estudiants sense formació universitària prèvia, i estudiants que no hagin superat les proves d'accés a la universitat.

Els alumnes de Grau de Turisme de la UIB que realitzin aquest curs podran convalidar/reconèixer 12 crèdits ECTS d'assignatures optatives del Grau de Turisme de la UIB.

El curs inclou pràctiques formatives en empreses del sector de l'organització d'esdeveniments i altres segments del MICE, així com Borsa de Feina.

Adreçat a

El curs s'adreça a totes aquelles persones que vulguin desenvolupar la seva carrera professional a alguna de les distintes empreses que formen part de la cadena de valor del sector MICE.

Específicament el títol de propi està enfocat a estudiants graduats (principalment en els estudis de Turisme, Administració d'Empreses, Economia i  Dret, etc), que volen obtenir una formació avançada per exercir llocs de feina dins el sector del MICE.

Els nostres alumnes

Xema: "Recoman profundament aquest curs a tot aquell que estigui plantejant-se l'opció d'ampliar els seus estudis, despuntar i diferenciar-se"

Alba: "El curs ens ha donat l'oportunitat de conèixer i establir relació amb els millors professionals del sector"

Neus: "Agraeix personalment haver format part de la primera edició d'aquest curs. Sense ell no hauria estat possible introduir-me en el món de l'organització d’esdeveniments"

Pere Pau: "Ha estat una experiència molt gratificant tan a nivell acadèmic com a nivell pràctic. Molt recomanable"

Més informació http://mice.uib.es/ Congressos i Jornades, Curs, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Márqueting, Presencial