2016-2017 Parlar en Públic, una competència necessària

L'oratòria és un art antic, sempre útil i necessari. La qüestió de la comunicació i el seu bon funcionament, sense obstacles ni interferències, és un dels problemes humans fonamentals de les organitzacions culturals, industrials i comercials.

"El món es divideix entre els que saben explicar històries i els que no" (G. García Márquez).

Independentment de la feina que faci o del sector al qual es dediqui, tots necessitam parlar en públic, també en el nostre dia a dia. Les capacitats comunicatives influeixen directament sobre la nostra credibilitat, com a ponents i com a persones. Un bon domini dels recursos comunicatius ens estimula i dóna força i sentit a allò que fem.

Amb aquest curs aprendrà:

  • A revisar els fonaments bàsics de l'oratòria.
  • A preparar presentacions, tant des del punt de vista de l'estructura com del contingut.
  • A construir el guió, el fons i la forma d'una presentació.
  • A ser més convincent i transmetre credibilitat.

Adreçat a

Qualsevol persona que tengui interès en millorar les seves capacitats comunicatives.