2016-2017 Service Design Thinking

En un context cada vegada més competitiu i globalitzat, els serveis s'han convertit en una de les principals claus per l'èxit empresarial, doncs aprendre a dissenyar i comercialitzar serveis i experiències excelents s'ha tornat del tot imprescindible per a poder assolir avantatges competitives. Companyies d'èxit de tot el món, com Toyota o BBVA entre d'altres, han desenvolupar una cultura de Design Thinking que els permet innovar continuament els seus productes i serveis, integrant les necessitats de les persones, les possibilitats tecnològiques i les exigències del negoci.

El taller de Design Thinkin guiarà als alumnes mitjançant el procés de disseny des de la comprensió de l'entorn fins el desenvolupament de solucions, integrant la reflexió col·lectiva, el treball de camp i el treball guiat en equip, focalitzant-se en el paper cada vegada més rellevant del disseny, l'experiència de l'usuari, la col·laboració i la innovació en la generació d'avantatge competitiu i creixement sostenible.

L'objectiu final del taller és que els alumnes aprenguin els fonaments de la metodologia de disseny "fent" al temps que desenvolupen solucions diferencials que generin valor pels seus clients, negoci i ecosistema.

Adreçat a

Aquest curs està dirigit a responsables de diferents àrees de negoci, amb mentalitat oberta i orientats a l'acció, que volen impulsar la innovació dins les seves organitzacions.

Els participants aprendran a integrar les perspectives del disseny, el màrketing i l'estratègia de negoci, en un enfocament sistemàtic per solucionar problemes complexes i generar resultats mitjançant la innovació.

Una vegada finalitzat el programa, els participants aprendran a utilitzar la metodologia de disseny per a la creació de nous serveis i experiències, i rebran una sèrie d'eines que podran aplicar a altres reptes del seu negoci a futur.

No es requereix experiència prèvia per cursar el taller.