Preus i finançament

Modalitats de pagament

Des de la Fundació Universitat-Empresa volem oferir facilitats de pagament i bonificacions per a les persones que es matriculen a qualsevol dels cursos, màsters o postgraus d'UIBTalent.  

Hi ha dues modalitats de pagament de les matrícules:

  • Targeta de crèdit en línia: es podrà pagar en el moment de formalitzar la matrícula des de la mateixa aplicació.
  • Ingrés bancari. En el moment de formalitzar la matrícula, podreu imprimir un document bancari amb codi de barres per anar a fer l'ingrés en alguna de les entitats que es relacionen a continuació: La Caixa, Bankia, Banca March i Banco Sabadell.

Terminis

Les matrícules d'import superior a 500 € es podran pagar en terminis, el nombre dels quals dependrà de cada curs i de l'import total:

  • El primer termini el podreu fer efectiu en el moment de formalitzar la matrícula o en un període de cinc dies hàbils posteriors.
  • El segon termini o següents, s'establiran en funció de l'import total, tipus i durada del curs. Les dates i preus els podeu consultar a l'aplicació quan es seleccioni la modalitat i forma de pagament.

Préstecs i bonificacions

Per treballadors en actiu, el curs pot ser bonificable per la seva empresa, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE); consulta'ns si el teu curs és bonificable per la FUNDAE. La CAEB Formació els ofereixen el servei de gestió administrativa per l'aplicació de dites bonificacions. Les seves dades de contacte són 971706014 o abarba@caeb.es.

A més, podeu adreçar-vos a les oficines bancàries del campus universitari per consultar les diferents opcions de préstec que us poden oferir.