2021-2022 Curs d'Actualització Universitària en Desigualtats Urbanes i Polítiques Inclusives. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

L'objectiu d'aquesta formació és proveir de coneixements teòrics i pràctics, interdisciplinaris i des d’una perspectiva interseccional, sobre els processos que transformen les ciutats i hi produeixen desigualtats, per tal de generar competències en l’anàlisi, el disseny i la implementació de polítiques urbanes innovadores i inclusives encaminades a l’exercici del dret a la ciutat.

Aquest curs forma part de l´Expert Universitari en Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Adreçat a

Aquesta formació està dirigida especialment a:

  • A diplomats, llicenciats o graduats en titulacions relacionades amb la geografia, l'antropologia, la filosofia, la sociologia, les humanitats, les ciències polítiques, el treball social i altres disciplines de les ciències socials.
  • A persones titulades que vulguin ampliar els seus estudis, que tot i no tenir titulació, mostrin interès per conèixer els continguts del curs.
Curs d'Actualització Universitària, Curs, Dret, Educació, Eivissa, Enginyeria i Arquitectura, Formentera, Impacte ambiental, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent