Curs de Llengua de Signes Espanyola A1

Certificats

Aquest curs ve avalat i co-organitzat per la Confederació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB), amb la qual la UIB té un conveni de col·laboració (Conveni 3627 de 4 de desembre de 2018).

La superació del curs implica l'obtenció del certificat A1 de Llengua de Signes Espanyola que expedeix la FSIB, reconegut per la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

A distància, Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Presencial, UIBTalent