Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Programa

Els continguts del màster s'estructuren al voltant de dues dimensions, la social i la de la innovació. S'estructuren  en set sessions presencials intensives, connectades per períodes que anomenarem «sprints d'innovació».

Mòdul 1. 

Introducció a la innovació social. Com gestionar la innovació al segle XXI?

Mòdul 2.

Dimensió Social: Discapacitat

Dimensió Innovació: Com descobrir, reconèixer i entendre problemes?

Mòdul 3.

Dimensió Social: Itineraris de formació i inserció sociolaboral - Joves

Dimensió Innovació: Com transformar problemes en oportunitats?

Mòdul 4.

Dimensió Social: Desigualtat i exclusió social

Dimensió Innovació: Com reduir la incertesa?

Mòdul 5.

Dimensió Social: Salut mental

Dimensió Innovació: Com fer que un pilot esdevingui un servei sostenible i escalable?

Mòdul 6.

Dimensió Social: Majors

Dimensió Innovació: Com aconseguir un canvi sistèmic?

Mòdul 7.

Presentació final de projectes d'innovació social aplicats

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Emprenedoria, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial, UIBTalent