2021-2022 Màster en Odontologia Digital i Noves Tecnologies. Títol propi de la UIB (68 ECTS)

Els professionals de l'odontologia necessiten actualitzar-se en tècniques de digitalització per reduir temps en el diagnòstic i en la planificació del tractament, i contribuir a la millora i l'efectivitat de l'assistència al pacient.

Cada vegada més, hi ha una demanda creixent dels professionals per oferir els beneficis de la tecnologia digital als pacients. A mesura que avança la tecnologia, el sector odontològic s'ha d'anar modernitzant en les diferents fases de l'assistència al pacient (en el diagnòstic, la planificació del tractament i el tractament en si).

L'objectiu d'aquest curs és oferir la formació universitària de postgrau en Odontologia Digital i Noves Tecnologies en tota l'extensió corresponent a un màster de 68 crèdits per desenvolupar els aspectes principals necessaris per implantar la tecnologia digital a la clínica odontològica.

El màster garanteix l'adquisició de l'experiència pràctica en tots els àmbits tractats en el programa i aporta les eines necessàries als professionals de l’odontologia per a la posterior posada en marxa a la clínica de les tècniques apreses, a més d'estrènyer contactes entre especialistes del sector i la indústria, cosa que facilita i agilita la instauració de les noves tecnologies a les consultes.

Més informació i matrícula a ADEMA

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Estudi propi, Màster, Presencial, UIBTalent