2021-2022 Curs preparació DELE (MARÇ 2021)

La Universitat de les Illes Balears és centre examinador dels diferents nivells del Diploma d'Español com a llengua estrangera DELE. Segons la Llei 19/2015, de 13 de juliol, per a la consecució de la nacionalitat espanyola es requerirà la superació de dues proves, entre elles el diploma DELE que acredita el grau de competència i domini de l'idioma espanyol, diploma que concedeix el Intituto Cervantes i que és reconegut a nivell internacional.

L'objectiu d'aquest curs és la prepararació del candidat abans de la realització de la prova DELE en els seus diferents nivells, treballant tots els aspectes de l'examen com poden ser els continguts, l'estructura, la metodologia d'administració i la qualificació.

Adreçat a

Tota persona que desitgi realitzar l'examen DELE i abans vulgui preparar la prova.

Cursos d'idiomes, Presencial