Especialista Universitari en Direcció Coral. Títol Propi de la UIB (30 ECTS)

Preus i condicions

Modalitats de matrícula:

1. La realització del curs complet en format presencial té un preu de 1180€. L'import es podrà fer efectiu en dos terminis.

Es prioritzaran les següents titulacions i, si escau, la nota d'expedient acadèmic:

  • Grau/Títol Superior de Música
  • Graus d'Educació Primària (Menció de Música)
  • Diplomatura de Mestre d'Educació Musical
  • Graus d'Educació Primària i Educació Infantil
  • Experiència coral demostrable (jornades, cursos, seminaris, etc.)

2. Per cada seminari específic: 450€

3. Es preveu també una matrícula per alumnat oient a 750€ (consulteu possibilitats)

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de què no s'arribi al nombre mínim d'alumnat per a què es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Semipresencial
Matrícula oberta