Especialista Universitari en Direcció Coral. Títol Propi de la UIB (30 ECTS)

Continguts

Mòdul I: Mecànica de la Direcció (63 hores presencials)

 • Introducció a les diferents escoles històriques de direcció
  • Orígens
  • Valor estètic de la quironimia i la fononimia en les diferents èpoques
  • Idea de compàs i temps
 • Fonaments de la mecànica de la direcció
  • Figures i compassos
  • Dinàmiques
  • Agògica
  • Ritme inicial i final
  • Levare vs Avantgest

Mòdul II: Argumentació Teòrica (21 hores presencials)

 • El mapa del tresor: estètica i anàlisi de la partitura
  • Lectura entre línies
  • Harmonia aplicada
  • Forma
  • Interpretació historicista
  • Noves músiques
  • Tradició
 • Repertori
  • A capella (històric)
  • A capella (tradicional)
  • Cor acompanyat
 • La veu com a instrument
  • Recursos expressius, tímbrics i estètics
  • Salut i ús de la veu
  • Veu i repertori
 • Didàctica d'assaig
  • El cor com a instrument
  • Món amateur vs món professional
  • Grups humans i emoció

Seminaris (es poden cursar independentment, inclosos amb matrícula completa)

 • Creativitat i direcció a l'aula per Antoni Miralpeix (8 hores)

  • Creació i improvisació dins l'aula.
  • Relació text i música. 

  • Interrelació elements musicals de la cançó


  • Eines tecnològiques com a recurs pedagògic

 • Romantisme al cor per Gary Graden (8 hores)

  • Romanticisme i les seues concomitàncies.
  • Evolució i revolució dels afectes.

  • L'afinació com a ítem de bellesa.

  • Aplicació del cant harmònic

 • La direcció del cant gregorià per Juan Carlos Asensio (8 hores)

  • Procés d'aprenentatge de sonoritats modals en diversos estils

  • Pedagogia i muntatge de peces del repertori litúrgic

  • Gest vocal en el pergamí com a font d'informació per al director

  • Relació entre antics neumes, neografies gregorianes i direcció

 • Activamus: model de gestió per Rubén Fornell (8 hores)

  • Psico-socio-economia de la música

  • Aproximació a l'estudi de la personalitat

  • Recursos d’optimització a l’assaig

  • Aplicació del model Activamus

Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Semipresencial
Matrícula oberta