2020-2021 Expert Universitari en Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

En el context actual de crisi urbana i d'habitatge, les qüestions de les desigualtats sociourbanes i el dret a la ciutat es posicionen de nou com un dels reptes socials més urgents per abordar, tant des de l'acadèmia i les ciències socials, com des de les institucions i governs a totes les escales.

L’objectiu d’aquesta formació és proveir de coneixements teòrics i pràctics, interdisciplinaris i des d’una perspectiva interseccional, sobre els processos que transformen les ciutats i hi produeixen desigualtats, per tal de generar competències en l’anàlisi, el disseny i la implementació de polítiques urbanes innovadores i inclusives encaminades a l’exercici del dret a la ciutat.

Aquest títol atén la necessitat d'una formació integral en les ciències urbanes, un àmbit del coneixement que no s'ofereix de forma global i conjunta habitualment.

Així, consisteix en un estudi que pot aportar la convergència de coneixements des de diferents disciplines de les ciències socials per tal que orientin a treballar les qüestions relacionades amb el dret a la ciutat de forma holística, i no sectorial.

El curs s'organitza a partir d'un total de 375 hores (15 ECTS), de les quals 115 són presencials, i 260 no presencials. Les hores presencials es distribueixen en 46,5 hores de classes teòriques i 46,5 hores de classes pràctiques, 7 hores de tutories i 15 hores d’activitats avaluatives. D’altra banda, les activitats no presencials es distribueixen en 77 hores de revisió i anàlisi documental amb materials de suport, 29 hores de treball en grup, 57 hores de treball final i 98,5 hores de preparació de les activitats avaluatives.

Adreçat a

Aquesta formació està dirigida especialment a:

  • A diplomats, llicenciats o graduats en titulacions relacionades amb la geografia, l'antropologia, la filosofia, la sociologia, les humanitats, les ciències polítiques, el treball social i altres disciplines de les ciències socials.
  • A persones titulades que vulguin ampliar els seus estudis, que tot i no tenir titulació, mostrin interès per conèixer els continguts del curs.
A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Contaminació, Curs, Educació, Eivissa, Energies renovables, Entorns saludables, Estudi propi, Expert Universitari, Formentera, Humanitats, Hàbits saludables, Institucions públiques, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent