2020-2021 Curs d’Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

El curs es focalitza en l'ús de l'experimentació científica com eina didàctica, si bé també treballa altres metodologies didàctiques: aprenentatge per resolució de problemes, disseny i realització de projectes, ús de TICs, etc. i dona una particular importància a la contextualització del coneixement científic en termes del que s’anomena Ciència, Tecnologia i Societat (CTS).

A més, al curs s’introdueixen metodologies didàctiques innovadores dins el camp de les ciències naturals, amb l’objectiu de dur a terme una innovació docent per a traslladar els coneixements adquirits a l’aula.

 

Cloenda edició 2020-21

L'acte de cloenda de la primera edició del curs es durà a terme el divendres 17 de setembre a les 17:30h a l'aula AB27 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

A les 18h es realitzarà la conferència "La construcció de coneixement científic a l'aula: entre l'experimentació i la conversa", a càrrec del Dr. Jordi Marti Feixas, professor de Didàctica  de les Ciències en la Universitat de Vic,  investigador sobre els models d'ensenyament de les ciències en infantil i primària i sobre la construcció del coneixement didàctic dels mestres per a l'ensenyament de les ciències.

Les places per poder assistir a l'acte de forma presencial són limitades, així que també se podrà seguir a través de ZOOM en aquest enllaç

Per poder participar, en qualsevol de les dues opcions, és necessari inscriurer-se a través del següent formulari: INSCRIPCIÓ

Places limitades!

En que consisteix

Té com a objectiu fonamental que el professorat no universitari pugui millorar la seva competència científica, la qual cosa implica, no tan sols conèixer els fets i conceptes científics, sinó també saber transmetre aquests coneixements als infants i ajudar-los en la construcció d'un coneixement integrador i significatiu de les ciències naturals.

Adreçat a

  •       Persones Diplomades en qualsevol de les especialitats de mestre: Primària, Infantil, Educació Especial.
  •       Persones Graduades en Educació Primària, Educació Infantil.
  •       Persones Llicenciades, graduades i diplomades amb interès per la temàtica

Criteris d'admissió

S'admetrà, per ordre d'inscripció, a les persones diplomades amb l’especialitat en Mestre d’Educació Primària o graduades en Educació Primària, en segon lloc, a les persones diplomades amb la resta de especialitat de mestre o graduades en Educació Infantil i, sempre que quedin places, s’admetrà, també per ordre d’inscripció, a les persones titulades universitàries que tinguin interès en el curs.

Nota: Els alumnes que hagin cursat alguna de les edicions dels Tallers de l’Aula Didàctica d’Experimentació en Ciències per a l’Educació Primària (ADEC) podran demanar la convalidació de les hores de tallers amb continguts semblants.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Presencial, UIBTalent