2020-2021 Càlcul d'estructures mitjançant CYPECAD. Any acadèmic 2020-21

CYPECAD és un dels programes de càlcul d'estructures més utilitzat en despatxos d'arquitectura i enginyeria, el qual permet realitzar el dimensionament d'elements estructurals amb rapidesa, seguretat i eficàcia si es coneix adequadament els mètodes de càlcul que implementa. D'altra banda, un mal ús d'aquests pot donar lloc a solucions inviables des del punt de vista econòmic o constructiu, o fins i tot pot derivar en patologies estructurals.

La finalitat del curs és la formació de l'alumnat per a afrontar càlculs estructurals de diferents tipologies mitjançant l'ús del programari CYPECAD. Per a això s'impartirà, amb fort component conceptual, el maneig del programa, les seves opcions de càlcul i els models que amb ell poden realitzar-se.

Coneixements que l'alumne podrà adquirir:
• Requisits estructurals i funcionals segons la normativa vigent.
• Maneig del programa, opcions de càlcul i mètodes de càlcul que empra.
• Comprensió de la importància de les condicions de contorn entre elements i vinculacions amb la fonamentació.
• Interpretació de resultats, estratègia de revisió mèdica d'errors i com solucionar-los analitzant l'origen del problema.
• Sortida de resultats: plans i llistats

A qui va adreçat?

El curs va adreçat a aquells professionals del sector de la construcció que tinguin inquietud per aprendre o millorar el seu coneixement sobre com calcular estructures mitjançant CYPECAD

Cursos d'especialització, Presencial