2020-2021 Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). 2020/21 (EDICIÓ VIRTUAL)

El Curs d'Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management) és un títol propi de postgrau de la UIB, de 30 crèdits europeus (ECTS), que ofereix una formació específica i exhaustiva en el camp de la direcció de projectes.

El contingut del curs està adaptat de la darrera Guia del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), un dels estàndards més utilitzats, tant en l'àmbit nacional com internacional, en el camp de la gestió de projectes.

El perfil professional capaç de fer actuacions en totes les àrees de gestió d’un projecte és el cap de projecte (project manager). Aquesta figura és de cada vegada més demandada en múltiples sectors del món laboral i els seus coneixements són clau perquè un projecte tingui èxit.

El cap de projecte ha d’estar preparat per aportar solucions als problemes que puguin sorgir i per gestionar les possibles desviacions. Ha de ser el professional que integri, coordini i condueixi tots el participants envers l’objectiu comú: l’èxit del projecte.

El curs capacita l'alumne per superar l'examen que atorga la certificació professional PMP® (Project Management Professional) del PMI® (Project Management Institute).

Vine a informar-te

El proper dimecres 30 de setembre a les 19 hores, es durà a terme una sessió informativa on els directors del curs vos explicaran tot el que vulgueu saber sobre aquest curs d'Especialista Universitari i les seves possibilitats d'inserció laboral.

Pots assistir presencialment o et pots conectar virtualment:

 • Sessió Presencial: a l'Edifici Antoni M Alcover del Campus de la UIB.
 • Sessió Virtual: hi podràs accedir des d'aquest enllaç

Adreçat a

El curs està dirigit a qualsevol professional que vulgui orientar la seva carrera professional envers la gestió de projectes. Que vulgui adquirir coneixements, competències i habilitats en el camp de la gestió de projectes, independentment del sector laboral en què desenvolupi la seva tasca i del tipus de companyia en què treballi, ja sigui una empresa privada, un organisme públic o una fundació. El curs està especialment dissenyat per a persones que desitgin professionalitzar la gestió de projectes, independentment de la metodologia de feina que segueixi cada organització.

El curs pot interessar a professionals de qualsevol branca de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.

El curs ofereix els coneixements necessaris per gestionar projectes tant d'àmbit nacional com internacional i de qualsevol sector: productiu, industrial, social o de serveis, entre d'altres.

Aquest curs pretén donar resposta tant a la demanda de reciclatge dels professionals en actiu, com a la necessitat d’ampliar els coneixements dels titulats recentment en temes de direcció de projectes, ja que tradicionalment aquest tipus de continguts no s’han impartit en les titulacions universitàries.

Els principals perfils professionals relacionats amb el curs són:

 • Cap de projectes
 • Director de projectes
 • Director de l’oficina de gestió de projectes
 • Director de programes de projectes
 • Director de dossiers de projectes
 • Responsable de qualitat
 • Consultor de projectes
 • Auditor de projectes
 • Gerent, director

Per què cal triar aquest postgrau?

La demanda de professionals especialitzats en la direcció de projectes ha augmentat notablement els darrers anys. Els serveis d'aquests professionals són requerits per molts de sectors. A més, posseir la certificació PMP® es tradueix en un increment important del sou. Segons el Project Management Salary Survey Eleventh Edition (2020) del PMI, a Espanya, un professional certificat PMP® guanya un 14 per cent més de mitjana que un que no posseeix la certificació, mentre que, de mitjana al món, aquest increment és d'un 22 per cent.

Les empreses del nostre entorn coneixen la qualitat del curs, valoren la formació i l'especialització en direcció de projectes, i ens demanen alumnes que hagin fet aquesta formació. Hi ha més demanda de caps de projecte ben formats que oferta. A la UIB, mantenim una bossa d'especialistes que integra tots els nostres exalumnes, als quals els fem arribar les ofertes de feina que ens envien les empreses.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats