2020-2021 Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

La incorporació a la funció pública de noves persones amb talent que disposin d'una formació sòlida, innovadora i crítica de la gestió pública, així com la consolidació i millora de la formació i les capacitats de les persones que actualment presten serveis a l'Administració (especialment en llocs de responsabilitat directiva), són dos motius bàsics per emprendre aquesta iniciativa de formació universitària en gestió de polítiques públiques.

Aquest postgrau està emparat per un conveni entre la UIB, la FUEIB, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. Gràcies al finançament del Govern i del Consell, es podrà oferir un preu de matrícula que incentivi el col·lectiu destinatari a cursar-lo. El fet que els gestors públics tinguin una bona formació revertirà en tota la població de les Illes Balears.

Aquest estudi ha de fomentar la recerca que es pugui fer en aquest àmbit, especialment important en aquests moments de canvi en les administracions públiques.

Cloenda

Acte de cloenda de les edicions 2019/20 i 2020/21.

L'acte serà dia 8 d’octubre, a les 18 h, a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, del campus universitari. 

El Rector de la UIB presidirà l’acte i lliurarà els títols. A continuació, el Sr. Manel Valls, ex-primer ministre francès, pronunciarà la conferència «Polítiques públiques: poder i exigència».

L'aforament és limitat i la conferència podrà seguir-se també per STREAMING. És imprescindible la inscripció prèvia.  

A qui s'adreça?

A empleats públics de tots els nivells que tinguin una titulació universitària o equivalent*, a més de les persones que no treballin a l'administració i que tenguin interès en la temàtica.

*Titulació universitària oficial (estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altra estudi que, d'acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d'educació, és consideri educació superior).

Curs, Dret, Educació, Eivissa, Estudi propi, Mallorca, Menorca, Màster, Semipresencial, UIBTalent